A ThetaFloating tudatszintek

A hármas tudat

A ThetaFIoating az emberi tudat három, egymással többé-kevésbé harmonikus kölcsönhatásban álló szintjét különbözteti meg:

  • a SEJTTUDATOT, amely többdimenziós kapcsolatban áll az egész teremtett világgal,
  • az ÉNTUDATOT, amely a tudatosan megélt személyiségünknek felel meg,
  • és a méta vagy EREDETTUDATOT, a tiszta valónkat, amely a lelkünknek felel meg, és közvetlenül a lét fényességes forrásából, az ürességből fakad.

Ez a modell természetesen durva leegyszerűsítése a dolognak. A tudatunknak valójában megszámlálhatatlanul sok dimenzió felel meg, amelyek számtalan párhuzamos valóság által kapcsolódnak egymáshoz. De nekünk most ez a hármas felosztás is tökéletesen megfelel. Ez az elképzelés ugyanis az emberi értelem dialektikus felépítését követi.

Egy egészséges ember esetében ezeknek a szinteknek a rezgése összehangolt.

A rezgési frekvenciájuk fokozatosan növekszik: a sejttudat energiája a legsűrűbb, ez rezeg a leglassabban. A leggyorsabb és legmagasabb frekvencián az eredettudat rezeg. Minél magasabb frekvencián rezeg összességében a tudatod, annál több szabad életenergia áll rendelkezésedre. A két szélső szint között az én-tudatod jelenti a forduló vagy sarokpontot. Akaraterejével ez tölti be az ellenőrző szerepet is.

Minél épebb az éned, vagyis minél kevesebb elkülönült érzelmet fagyasztottál a sejttudatodban, annál nyitottabb vagy, és annál több forrásenergia járja át világosság formájában a sejttudatodat.

Ezáltal emelkedik a rezgési frekvenciája, és még átjárhatóbbá válik az információk számára. Egy összességében magas rezgéssel nemcsak egészségesnek és frissnek érzed magad, hanem csupa életöröm és szeretet sugárzik belőled. Az univerzum ezerszeresen tükrözi vissza a ragyogásodat, és hálával tölti el a lényedet. Tökéletes egységet alkottok.

SEJTTUDAT

 

 • A sejttudat a morfogenetikus mezőt jelöli, amely közvetlen kölcsönhatásban áll szervezetünk sejtjeivel.
 • A sejttudat az érzékeink által történő érzékelésnek felel meg, és elraktározza az öt érzékszervünk által felvett benyomásokat.
 • A sejttudat a belső robotpilótánk, amely kilencvenöt százalékban irányítja mindennapos folyamatainkat. Ha nem így volna, egyetlen napot sem élhetnénk túl. Barátunk és társunk, segítőnk és őrzőnk.
 • A szervezet szintjén a sejttudat felel a légzés, a szívverés, a vérnyomás, a keringés, az emésztés, a kiválasztás és a sejtregenerálódás önálló vezérlésű folyamataiért. Ezek a folyamatok akadálytalanul működnek, amikor jól érezzük magunkat.
 • Érzelmi szinten tehát az a sejttudat legfontosabb feladata, hogy az életkedv és az életöröm érdekében kerülje a fájdalmat. „Hedonista” alapelvét követve a sejttudat irányítja tehát a hormonjainkon keresztül az érzéseinket is, hogy éntudatunkat a jó közérzet optimális feltételeinek megteremtésére ösztönözze. Ugyanis így lesz garantált a génjeink tovább örökítése.
 • Személyes identitásunk, vagyis az énképünk nagyrészt a sejttudatunkban őrzött programokból táplálkozik. Testünk jelenti az én bázisát.
 • Elménk a test „irányító központjaként” korántsem működik annyira önállóan, mint általában gondoljuk.
 • Az én és a testtudatot elválaszthatatlanul összekapcsolják egymással az érzelmek. Az érzés érzékelő képességünk fontos alkotóeleme, és nem csak evolúciós szempontból előzi meg a gondolkodást; érzelmeink biokémiailag is a gondolatainkat kísérő elektromos impulzusok előtt mérhetők. Vagy­is mielőtt mentálisan tudatosulna bennünk valami, a szervezetünk érzelmileg már reagált.
 • Ezzel szemben a gondolataink gyakran a zsigeri érzéseink utólagos racionalizálásának tűnnek.
 • Sejtszinten tároljuk azokat a megítéléseket, véleményeket, gondolkodási mintákat, érzelmi struktúrákat és viselkedési szabályokat is, amelyeket énünk a csoporttudat hatására alkotott meg. A sejttudat azonban nem tudja megkülönböztetni, hogy honnan erednek ezek a beidegződések vagy emlékek, érzelmek vagy fájdalmak. Befogadja a környezetét, és az információkat az én értékítéleteihez méri. A legerősebb érzéki benyomásokat, vagyis az erős érzelmektől kísért élményeket különösen fontos tapasztalatként raktározza el. Ezért a sejttudat védtelen a korlátozó meggyőződésekkel és traumatikus élményekkel szemben; ezek megakadályozzák az eredettudatból eredő és az én szintjén alakot öltő teremtő erőink szabad áramlását.
 • Rendkívül érzékeny párhuzamos feldolgozású processzorként a sejttudat villámgyorsan hoz létre kapcsolatokat a tapasztalt valószínűségek alapján, bonyolult cselekvési folyamatokat és reakciókat téve lehetővé. Működése tehát reaktív. Amit egyszer beleprogramoztak, azt makacsul lejátssza. Igaz, hogy a sejttudat rendszerint tanítható, és hajlandó is tanulni, de ha bizonyos folyamatok már jól működnek és a gyakorlatban beváltak, felesleges erőfecsérlésnek ítéli helyette valami másnak az elsajátítását. Ehhez az éntudat akaraterejére van szükséged. Ha például elhatározod, hogy munkába menés előtt kocogni fogsz, akkor a sejttudatod az, amelyik reggel hétkor azt mondja: „Keljünk fel ilyen korán csak azért, hogy külön fárasszuk magunkat? Ezt nem gondolod komolyan! Még ki sem világosodott. Gyerünk, fordulj a másik oldaladra, és aludj tovább! Holnap is lesz nap.”

A sejttudatnak tehát a maga megszokott mintáival hatalmában áll megvétózni a céljaidat. Az életünk komoly átalakításához nem elég a jó szándék. Ez olyan lenne, mint ha egy hologramnak mondanád, hogy fát mutasson, holott egy rózsaszínű pudli van belekódolva.

A holografikus mintát alakítjuk  ahhoz, hogy másmilyen valóság táruljon elénk. Ez legkönnyebben abban a nyitott tudat állapotban sikerül, amelyet thétahullámok kísérnek.

ÉNTUDAT

 

 • Az éntudat, az egónk a szokásos tudatállapotnak, a gondolkodásnak, tervezésnek, beszédnek és cselekvésnek felel meg.
 • Innen ered az akaraterőnk és a cselekvőképességünk.
 • Az ego bizonyos tényezőkkel azonosítja magát, és ebből formálja meg énképét, a személyiségünket. Közben összehasonlítja magát másokkal, akiktől elhatárolódik, és ebből tanul. Tehát különállónak tekinti magát a világtól és más lényektől.
 • Az énélmény tértől és időtől függ. Egyéni időérzetünk viszont (ellentétben az órával mérhető lineáris folyamattal) szorosan összefügg testünkben az érzelmek áradatával és az adott pillanatba fektetett energiával.
 • Mindenkori energiatermelésünk biológiai szempontból szorosan kapcsolódik az anyagcserénkhez.
 • Éntudatunkkal eldönthetjük, hogy a lelkűnknek megfelelően fejlődünk és boldogok vagyunk, vagy korlátozzuk és tönkre tesszük magunkat és másokat. Ami elősegíti a fejlődésünket, az jó érzést kelt, ami korlátoz vagy lealacsonyít minket vagy másokat, az – legalábbis egy mélyebb szinten, rossz érzéssel tölt el. A csalhatatlan megkülönböztető képességhez azonban az kell, hogy kapcsolatban legyek a sejttudatomból eredő érzéseimmel. A mindenütt tapasztalható visszásságok és a civilizációs betegségek növekvő száma arra utal, hogy az emberek nagy része elveszítette ezt az önmagához fűződő létfontosságú kapcsolatot.
 • Korlátozott énélményünk tágítható és felülmúlható, ha odafigyelünk a sejttudatunkra és egyúttal nyitottá válunk az egyetemes tudatra is.

Így megtaláljuk a szenvedésből kifelé vezető utat, amelyen eltévedtünk, és többé nem azonosítjuk magunkat a gondjainkkal. Ha éntudatunkat nyitottá tesszük a magasabb dimenziókra, eredeti energiánk ismét mozgásba lendülhet, és színre léphet az, ami rajtunk keresztül kíván megnyilvánulni a világban.

Általában alig vagyunk tisztában azzal, hogy énképünk nagyrészt az emlékeinket és beidegződéseinket őrző sejttudatból alakul ki. Ennélfogva sok döntésünk ösztönös, nem pedig akaratlagos. Ám minél inkább tudatában vagyunk ennek, annál akaratlagosabban gyakorolhatunk ellenőrzést az életünk felett.

EREDETTUDAT

 

 • A kozmikus tudat, össztudat vagy eredettudat szintetikus határfelületet alkot a semmivel, és a tiszta szellemi esszencia forrásából ered.
 • Ez az isteni énünk, lelkünk folyama, a valódi énünk, amely mindig is létezett és mindig létezni fog, egy dinamikusan és állandóan fejlődő életerőtudat.
 • Fizikailag ez a kvantumpotenciálnak vagy nullponti mezőnek felel meg.
 • Az össztudat objektíven nem fogható fel, csakis szubjektíven lehet megtapasztalni, mivel a legmagasabb dimenzióban nincsenek határok, nincs információ, következésképpen pedig dolgok vagy lények sincsenek. Itt kizárólag a lét, a tiszta tudatosság vagy üresség létezik.
 • Innen teremtetett meg az egész világ, innen származik minden ihlet és magasabb megismerés.
 • Az egyéni érzékelés tengelyét jelentő idő és tér ebben a dimenzióban megszűnik, akárcsak az okozatiság elve és a többi kozmikus törvény.
 • Mivel az eredettudatban SEMMI sincs, MINDEN létrejöhet belőle.
 • Amikor azt mondom, hogy tudatunkkal a legmagasabb dimenziókig jutunk, nem az abszolút értelemben vett, hanem az ember által elérhető legmagasabb dimenzióra gondolok.
 • Eredettudatunk vagy lélekfolyamunk az ego egyetlen szerepéhez sem kötődik.
 • Metafizikai áttekintő képességével gondoskodik életfolyamataink és akaratlagos, a lélek magasabb szándékával harmonizáló céljaink értelmes összehangolásáról. Az alacsonyabb tudatállapotból eredő elhatározásoknak ezen a szinten esélyük sincsen ezektől megtagadja az együttműködést.
 • Eredettudatod ugyanakkor sohasem dolgozik az egyéni akaratod ellen. Az engedélyedre van szüksége ahhoz, hogy erőit a személyes teredben kifejtse.

Ezért a ThetaFloatingban meghatározó szerepe van a változások tudatos engedélyezésének. A megengedésben rejlik a varázserőd. Innen ered a forrásod bölcsessége iránti odaadásod. Engedd meg a legmagasabb tudatodnak, hogy életed minden területét irányítsa, és akkor a valódi lehetőségeidnek megfelelően fogsz fejlődni. A lelked egyebet sem szeretne, mint a személyiségeddel egyetértésben kibontakozni a fizikális világban.

Ha megengedjük az eredettudatnak, hogy rajtunk keresztül hasson, minden a javunkat, illetve a résztvevők javát fogja szolgálni. Az eredettudat mindig látja a teljes képet.

Az egyéni vagy közös egón túli szinten nincsenek vesztesek, csak nyertesek. Ha a felsőbb irányítás kezébe tesszük a sorsunkat, valóban magasabbra vezet minket, és elősegíti a legjobb értelemben vett gyarapodásunkat.

Ezzel a tudattal közvetlenül kommunikálhatsz. Szavakkal, de még inkább az intuíciód és hirtelen ötletek által szól hozzád.

Olyan helyzeteket teremt, amelyek előre visznek, vagy újságokon, könyveken, filmeken és minden lehetséges eszközön keresztül üzeni meg azt, amit éppen tudnod kell. Minél nyitottabb vagy, annál gyakrabban és közvetlenebbül nyilvánul meg számodra ennek a szintnek a bölcses­sége.

A ThetaFloating-technikák minden gyakorlata az eredettudaton keresztül zajlik, legyen szó akár a tüneteink és gátlásaink mögött rejlő minták felismerése érdekében végzett intuitív lekérdezésről, egy teremtő erejű utasításról vagy valaminek az átalakításáról az erőterünkben. Az első teendőnk mindig az, hogy tudatosan kapcsolatba lépjünk a forrással.

A ThetaFloatingfolyamat célja az, hogy lehetőleg állandóan a forrás tudatában éljünk, és tökéletesen átadjuk magunkat bölcs irányításának. Ha egyszer eggyé válsz az eredettudatoddal, az életed a valódi medrébe kerül.

Ha ehhez a dimenzióhoz kapcsolódunk, „rebootolhatjuk”, azaz újraindíthatjuk a sejttudatunkat és kiigazíthatjuk a csatornáit. Életünk felelős, tehát öntudatos társteremtőivé válunk. Már az is békességgel tölt el, ha csak egy pillanatra megmártózunk ebben a világosságtudatban. Égőnk egy pillanatra felülemelkedik magán, és megtapasztalhatjuk a puszta létezés könnyedségét.

(Részletek Esther Kochte ThetaFloating c. könyvéből.)

Esther Kochte thetafloating módszer

ESTHER KOCHTE, a ThetaFloating módszer alkotója, szerzőként, performerként, coachként és tanfolyamvezetőként  a kreatív alakítás és átváltozás kalandjának szenteli magát.