A ThetaFloating módszer lényege

Miben különbözik a ThetaFloating a ThetaHealingtől?

A ThetaFloating módszer alapvetően különbözik a ThetaHealingtől,  már semmi köze ahhoz, két alapvetően különböző kozmológiából (világképből) indulunk ki. 

Maga a Theta állapot is csak annyiban releváns, amennyiben ez az agyhullám-frekvencia magától „beáll“ a folyamat során, anélkül, hogy ezt pl. egy meditáció segítségével szándékosan ki kéne váltani.

Míg a ThetaHealing eléggé ritualizált, a aThetaFloating minimális előkészítéssel rögtön a közepébe vágunk, mert tisztán látni és közvetíteni tudom, mi valójában a lényeg.

A ThetaHealing gyakorlatilag meggyőződések átprogramozásával és a személyiség megváltoztatásával foglalkozik. Az érzelmek csak mentális utasítások pl. downloadok formájában kapnak szerepet, elvonatkoztatva a konkrét élménytől / átéléstől. 

A ThetaFloating módszer

 

A ThetaFloating kulcstechnikája a  Symboling technika és az ebből levezetett gyakorlatok és eszközök az érzelmek tudatos és valóságos észlelésére alapulnak.

Mélyen  megtapasztaljuk, hogyan formálják a gondolataink, az érzéseink az élményeinket és ezáltal valóságunkat.

A folyamat közben megtapasztaljuk, hogyan formálódnak a tapasztalataink.  Megtapasztaljuk az áramlást, is, azaz hogyan tudunk a bensőnkben (és azáltal a külső világban is) észleléseinkkel való együttáramlással felszabadulni.

A ThetaFloating igazi célja nem a belső minták átprogramozása, és ezáltal a személyiség átalakítása, hanem a teljes meg- és felszabadulás minden mentális behatároltságtól és Én-koncepciótól.

Ez úgy sikerülhet, ha felismerem és újra és újra megtapasztalom, hogy minden szenvedés (traumatikus is!) egy-egy kielégítetlen (mert fel nem ismert) szükségletből ered; és én minden szükségletet a felismerése és elfogadása által esszenciálisan be tudok teljesíteni – s ezzel magam vagyok saját felszabadulásom és beteljesülésem forrása.

Ezért aztán nincs szükségem egy külső „hetedik szint“  elérésére sem, hogy onnan lényem feltöltésére valami támogatót„letöltsek“, ahogyan a ThetaHealing módszerben ez történik.

A Symboling technika

 

A  sikeres Symboling folyamat során magamat tapasztalom meg saját lénye(g)em,  legbensőbb valóságom tejességében. 

Ez a tapasztalat olyan egyszerűen, tisztán, közvetlenül és mélyrehatóan hatja át észlelésemet, hogy így traumák és drámák teljesen feloldódnak.

A transzformáció kulcsa a nyitott szívem, amellyel megérintek és megérinthető vagyok.  

A ThetaFloating tehát igazából tudatfejlesztés, a tudat iskolázása, melynek célja az önfelfedezés.

Lényem mélyén minden vágyam beteljesül.

Személyes identitásomon (én-koncepciómon), a sztorimon és hiábavaló elvárásaimon túl, a tiszta tudatosság békéjét, csendjét és feltétel nélküli szeretetét élem meg.

Innen gyógyulnak és oldódnak fel világi témáim is, miközben én minden porcikámban élettel telítődöm.

Nem ismerek más módszert, mely gyorsabban, és radikálisabban „fején találja a szöget“ s közben olyan gyengéd és finom, mint a ThetaFloating.

Esther Kochte thetafloating módszer

ESTHER KOCHTE, a ThetaFloating módszer alkotója, szerzőként, performerként, coachként és tanfolyamvezetőként  a kreatív alakítás és átváltozás kalandjának szenteli magát.