Gyakran feltett kérdések

Mit jelent a ThetaFloating elnevezés?

THETA

A Theta szó: a görög abc 8. betűje, melyet az orvostudományban egy lassú és nyugodt agyhullámfrekvencia megnevezésére használnak.

Theta frekvencián 4-8 Hz rezgésű agyhullámokat értünk, ilyenkor agyműködésünk sokkal lassabb és nyugodtabb a hétköznapi tudatunk „problémaorientált“ Béta frekvenciájánal, mely 30-15 Hz rezeg. 

Mikor vagyunk Thétában?   gyermekkorban, az éjszakai álomfázisban, a mély, a „mindenséggel összekapcsolódott“ meditációs állapotban vagyunk. Ez utóbbira utal a módszer nevében a Theta megnevezés.

FLOATING

A Floating szó: lebegést jelent angolul, és a módszer könnyedségére utal.

thetafloating

Gondolat vagy érzés

THETAFLOATING kontra THETAHEALING

A nevek jobban hasonlítanak egymásra, mint maguk a módszerek. A ThetaFloatingban legrejtettebb érzéseinkkel foglalkozunk, nem a gondolataink és a meggyőződéseink a meghatározóak. Egy gondolat csak egy gondolat, semmi különös, de rendelkezhet hatalmas töltettel, nyomással. Ám ha egy gondolat érzelmi táptalajra talál bennünk, akkor az életformáló meggyőződéssé szilárdulhat.

A gondolat táptalaja az érzés, egy elnyomott, elutasított, eltitkolt érzés. Nevezhetjük ezeket az érzéseket romboló sejtemlékeknek is.  Ezekkel dolgozunk a ThetaFloatingban, s ezeket oldjuk ki a belső kép változásainak élménye során.  Ha a destruktív érzések feloldódnak, a hozzájuk kapcsolódó meggyőződések maguktól szertefoszlanak, mert táptalajukat vesztik.

A THETAFLOATING MÓDSZER

A ThetaFloating technikával a tudatalattinkban megbújó „nehéz témákat“ oldjuk fel, hatására megkönnyebbülünk, bizakodóvá, könnyedebbé válunk, áramlunk, Flow-ba kerül az életünk. Erre is utal a névben a ‘floating’. 

A ThetaFloating születése

AZ ÉLET ALKOTÁSA

A ThetaFloating Berlinben „született“ egy tehetséges fiatal nő: Esther Kochte fejlesztette ki 2011-ben. Elsősorban saját traumatikus gyermekkori tapasztalatainak következményeit dolgozta fel, s közben alakította és finomította tovább módszerét.

Olyan sikeres volt a munkája, hogy rengeteg klienssel dolgozva tudta tökéletesíteni felismeréseinek hatékonyságát. Ebből született a módszer, s Esthert nem hagyta nyugodni, majd Ágnes mintdent megtett, hogy biztosíthassa, Magyarországon, magyar nyelven is megismerhessük és használhassuk ezt a különleges, csodálatos technikát. 

Esther Kochte ThetaFloating

A szimbolikus képek

EZT HOGYAN KELL ELKÉPZELNI?

Emlékszel gyermekkorod meséire?  Amikor mesét olvastak neked, lelki szemeid előtt láttad a képeket, a jelenetekek, beleélted magad a történetbe,  te küzdöttél a sárkánnyal, te ráztad fel Holle anyó pehelypaplanát.  Ezekben a mesékben kollektív archetipikus képeket éltél át, melyek formálták belső világod kialakulását.

A ThetaFloating üléseken személyre szabott szimbolikus képekkel dolgozunk, melyekben a te egyedi, belső világod képeződik le. Ebben a belső képes világban oldunk fel érzelmi konfliktusokat és elakadásokat, mélyrehatóan ugyanakkor könnyedén. A szimbólikus képeken keresztül komplex és mély lelki tartalmak nyílvánulnak meg és nyernek feloldozást ezeken az üléseken.

HOGYAN JÖNNEK A SZIMBOLIKUS KÉPEK?

A szimbolikus képet a konzulens intuítívan kapja a forrástudatbólból. Az intuíciót a belső tudás hangjának vagy Isten hangjának is szokták hívni. Ha egy pillanatra komolyan vesszük és elfogadjuk azt, hogy tényleg eggyek vagyunk a forrástudattal, hogy mind a külvilág jelenségei, mind saját belső éményeink bennünk, a mi tudatunkban jelennek meg, akkor könnyebb megengedni magunknak, hogy intuitívan egy a kliensünk számára találó szimbolikus képet kapjunk.

A SZIMBOLIKUS KÉPEK KÉPESEK MEGOLDANI A BELSŐ KONFLIKTUSOKAT?

Hogyan oldhatjuk meg a képekkel a konfliktusokat, elakadásokat? Mennyire tartós a hatás?  A munkát ezzel az intutívan kapott képpel kezdünk, s arra kérjük a kliensünket, hogy képzelje bele, élje bele magát a képbe, és engedje meg magának azt, hogy érezze, milyen érzéseket él meg a képben.

A képen keresztül tehát egy belső átélésre hívjuk meg a klienst, aki már a saját érzésvilágát éli meg a képben. Például a kiinduló képben a legkisebb királyfi küzd a hétfejű sárkánnyal. Amikor a kliens beleéli magát e helyzetbe, akkor átéli mit érez, esetleg félelmet, bátorságot, erőt, reménytelenséget stb.

A továbbiakban ezekkel az érzésekkel dolgozunk, s ahogy az érzések áramlani és változni kezdenek, úgy változik és alakul a kép is. Meglátjuk, hogy a királyfi fejvesztve menekül-e, vagy egycsapásra lenyisszantja a sárkány hét fejét, esetleg elszenesedik a sárkány lehelletének tüzében. Az új helyzettel azután tovább dolgozunk, amíg kettejük konfliktusa fel nem oldódik.

ThetaFloating tanfolyam

Theta frekvencia vagy Theta szint

TUDATVÁLTÁS, DE TÉNYLEG??

Hogyan érjük el a ThetaFloatingban a Theta szintet? Hogyan váltunk egy másik frekvenciára?  A theta szint egy teljesen természetes állapot, éjszakánként mindenki thétában van amikor álmodik. A különleges a thetára váltásban az, hogy tudatosan és ébren váltasz frekvenciát és ezzel tudatállapotot.

A tanfolyamon megtanítjuk azokat a meditációs gyakorlatokat, amikkel könnyedén el lehet érni a theta állapotot. A ThetaFloating könyv egy meditációs CD-t is tartalmaz, az érdeklődők ezen is többféle vezetett Theta meditációt hallgathatnak meg.

A ThetaFloating módszer azonban nem áll meg a tudatállapot váltásnál. A módszer valódi kulcsa egy szimbolikus képekben történő belső transzformáció, amely során rejtett és elutasított érzelmeinket és destruktív sejtemlékeinket oldjuk fel.

Ha belül változom, akkor változni fog a jövőm?

MINDEZ HOGYAN FEJTI KI A HATÁSÁT?

Már a múlt század nagy svájci pszychoanalítikusától C.G. Jungtól tudjuk, hogy a belső világunk képei ugyanolyan valóságosak, mint a külső világ megfogható tárgyai.

Ha belül változunk, akkor változnak az élettapasztalataink is.

Ha a bensőnkben egy elkeseredett, félelemtől megdermedt királyfi van, akkor más életet élünk, mint abban az esetben, ha a belső képeinken a királyfi a sárkány legjobb barátja, és mindketten teljes szívvel megbízhatnak egymás erejében és hűségében…

MIÉRT TUDOM MAGAM A THETAFLOATING ÉLMÉNY HATÁSÁRA JOBBAN ELFOGADNI?

A szimbolikus képek átélésével megengedsz magadnak egy sor olyan érzést, amit normális tudatállapotban az egód letiltana. Megengeded magadnak például azt, hogy félj, szomorú vagy sebezhető légy, hogy segítségre szorulj vagy vágyakozz valami után.

Amikor ezek az érzések átáramlanak rajtad, önmagaddal érzel együtt. Nem akarsz más lenni, mint ami ebben a pillanatban vagy. Elfogadod magad. Ez a szeretet megnyilvánulása. S ha te abbahagyod önmagad megvetését, az élet is sokkal kegyesebben fordul hozzád. Hiszen tudod: az élet „külső“ eseményei belső világodat tükrözik. A világ a tükörképed.

Ha azt akarod, hogy rád nevessen, neked kell először elmosolyodni. A ThetaFloating módszer igazi kincse pont ez a belső mosoly: az önmagadra ismerés pillanata. Érzéseid elfogadásán keresztül kioldódik a benned rejlő negativitás, amit eddig valóságnak hittél. Ha ez a képzelt valóság feloldódik, akkor csodálkozva megtapasztalod azt, ami marad, ami az érzés- és gondolatvilágodon túl vagy. Önvalódat. A mindenség csendjét. Az egyszerű létezést. Ez a lényeg.

Úgy is fogalmazhatnánk: a  ThetaFloating két tudatalatti aspektusodat hozza felszínre és lépteti kölcsönhatásba egymással: Emberi sebezhetőségedet és önvalód végtelenségét. Amikor e „kettő“ érintkezik, minden megváltozik. 

Nézz meg egy kisgyereket! Àllandóan Flowban van az érzéseivel. Természetesen boldog, hacsak nincs éppen valami kielégítetlen szükséglete. Azt átérzi, kinyilvánítja, a probléma megoldódik, s ő áramlik tovább. Minden pillanatban teljesen jelen van, és teljesen hiteles.  Ez a cél, ide csatlakozunk vissza a ThetaFloatinggal, a teljes hitelességhez és természetes örömteli léthez – de most már felnőtt fejjel és tudatosan.

Ez döbbenetesen egyszerű lehet. És hihetetlenül felszabadító.

ThetaFloating

Éber Ágnes, a ThetaFloating Hungary alapítója, 2015 óta tanítja módszert Magyarországon, 2012 óta Németországban, Esther Kochte munkatársaként közösen is tartanak tanfolyamokat és dolgoznak ki új kurzusokat. Önálló coaching & lélekgyógyász praxisa mellett saját holisztikus coach iskolát működtet Freiburgban. Kedvenc témája a belső világ kincseinek felfedezése és a boldogság.  Kompetencia fejlesztésssel foglalkozik.