A gyakorlat mindent megmagyaráz

A ThetaFloating folyamat

A ThetaFloating mindenre kiterjedő folyamat, amelynek révén az ember fokozatosan összeolvad saját lelkének tudatosságával, önnön valódi énjével. A théta a görög ábécé nyolcadik betűje, ezt használják a transzállapotra jellemző agyhullámok frekvenciájának a jelölésére. A kiterjedt tudatosságnak ebben az állapotában fáradság nélkül, játszva lebegünk ideoda érzelmeink világában, hogy megváltoztassuk benne mindazt, ami akadályozza egyéni fejlődésünket. Minél közelebb kerülünk e munka során az eredeti lényünkhöz, annál könnyebben boldogulunk az életben. Ez az angol „floating” (‘lebegés’) fogalmának a lényege.

Az elmetechnikákat rendszerint tanfolyamokon tanítják. A tanfolyamok interaktív alkotási folyamatok. Tanfolyamvezetőként szövegösszefüggésekben, vagyis úgynevezett hiperszövegekben beszélek. Elmagyarázok valamit, ezután valaki egy kérdés felvetésével kiemel az elhangzott szövegből egy részletet, amire én válaszolok, mire megint másvalaki egy újabb részletre mutat rá, és így tovább. Közben természetesen sok egyéb kérdés is felmerül a résztvevők között. Ily módon minden egyes tanfolyamon más és más, a résztvevőkre szabott és gyakorlati példákkal tűzdelt kézikönyvet állítunk össze, tehát az egészet rögtön gazdagabbá is teszi az egyéni tapasztalat.

A belső összefüggések ösztönösen jutnak eszembe. Minden megközelítés, minden nézőpont elvezet a lényeghez. Ez a közös kreativitás varázsa. A résztvevők kérdései rámutatnak az előadásaim fontos részét jelentő hiányosságokra, amelyeket kimondottan azért hagyok a szövegben, hogy a hallgatóság ne aludjon el, hanem mindjárt el is kelljen gondolkodnia a hallottakon.

Természetesen mindig adott egy konkrét alapgondolat, így minden tanfolyamon nagyjából ugyanazok a kérdések merülnek fel; ezekre rutinszerű a válasz. Olykor azonban számomra is csak az általam adott válasz révén válik világossá egy-egy összefüggés. A hallgatóim kérdéseiben tehát a saját kérdéseim kapnak hangot, és azokra felelek. Az energia szellemileg egyformán áramlik mindenkihez.

1.A ThetaFloating folyamat célja

 

A könyvemnek is az a célja, hogy

 • bevezessen a ThetaFloating folyamat gyakorlatába,
 • és támogatást nyújtson az önsegítéshez.

Az eleven eszmecserét és a hasonló felfogású emberek csoportjában érezhető egymásra hangoltságot ugyan nem pótolhatja, viszont tágabb bepillantást tud nyújtani, és több időt hagy a benne foglaltak megértésére és kipróbálására.

A könyvhöz mellékelt, vezetett meditációkat és gyakorlatokat tartalmazó CD pedig segít a thétaállapoton keresztül magasabb tudatszintre jutni, ami a legfontosabb előfeltétele annak, hogy az ember felélessze magában lényének varázslatos erőit.

A könyvben folyamatosan találhatók arra vonatkozó utalások, hogy mikor melyik meditációt érdemes elvégezni, de ezek a meditációk természetesen a teljes könyv elolvasása után is kipróbálhatók. A meditáláshoz csupán egy nyugodt helyre van szükség. A gyakorlatokat érdemes egyenes háttal ülve elvégezni, hogy szabadon lélegezve megtanuld éber elmével létrehozni és fenntartani a thétaállapotot. Közvetlenül elalvás előtt az agy amúgy is thétahullámokat bocsát ki.

A CD-n található gyakorlatok közül némi ízelítőt nyújthatnak az alábbiak:

   1.  Gyökerezz a földben! 
   2.  Kapcsold be spirituális sejtcsatornáidat!
   3.  Lebegj át a csakráidon a tiszta fénybe!
   4.  Tágulj bele a létezés forrásába!
   5.  Teremts magadnak új téridőt!
   6.  Érezd zsigerből jól magad!

A boltokban egy további meditációkat és gyakorlatokat tartalmazó CD is kapható.

Egyébként igyekeztem a könyvben foglaltakat úgy összerendezni, hogy a menet közben leggyakrabban felmerülő kérdésekre rögtön a választ is megadjam.

Az összes gyakorlatot végezheted egyedül vagy párban is. Amikor másnak segítesz, mindig segítesz magadon is. Amikor valaki mással dolgozol, és kölcsönösen segítetek egymásnak a berögzült minták megszüntetésében, mindketten jól jártok: az is, aki ad, és az is, aki kap. Amit ugyanis a másik emberben felismersz, az a saját valód tükre. A saját gyógyulásomat nagyrészt a másokon végzett energetikai munkának köszönhetem.

 

2.ThetaFloating a segítő szakmában

 

A ThetaFIoating a szakmai gyakorlatban is kiválóan alkalmazható, kiegészítheti és elmélyítheti a terapeutaként, természetgyógyászként vagy coachként szerzett eddigi ismereteidet. Ügyfeleim és tanítványaim közül sokan végeznek valamilyen segítői munkát, az auragyógyászattól a fogászatig. Én viszont kimondottan nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy az általam oktatott technikákat minden további nélkül bárki alkalmazhassa, így aztán a spiritualitásban jártasabbaknak talán lesz olyan is a bemutatott technikák között, amelyet már ismernek.

A gyakorlati példákban nemcsak az érintettek nevét változtattam meg személyazonosságuk védelme érdekében, hanem bizonyos mértékig az esetek körülményeinek leírását is. Noha minden eset egyedi, a tünetek sok egybeesést mutatnak, hiszen tudatunk archaikus alapszerkezetében, amelyen dolgozunk, elvész az egyéniség. Ezért választottam néhányat a lényegében jellemző példák közül. A beszámolók nem írnak le egy-egy esetet teljes terjedelmében, az ugyanis meghaladná e könyv kereteit. Inkább a szóban forgó probléma lényegét foglalják össze, és bemutatják, hogy milyen művelet vezetett el végül a megoldáshoz.

3.A ThetaFloating fő törekvése

 

Amióta 2010-ben megszületett ennek a mindenre kiterjedő elmetechnikának és életmódnak a fogalma, a ThetaFIoating folyamatos fejlődésen megy keresztül.

A gyakorlati alkalmazása élteti, úgyhogy az ügyfeleim és a tanfolyamaimon résztvevők aktív visszajelzései és közreműködése nélkül nem is létezne. Mivel az elme és az általa alkotott világképek természetüknél fogva változékonyak, fenntartom magamnak a lehetőséget, hogy az elméleti alapfeltevéseimet folyamatosan felülbíráljam és a mindennapos alkalmazhatóságukhoz mérjem.

Kreatív szellem csak a rugalmas szellem lehet. A megszokott komfortzónából való kilépés és az eszmék vagy dogmák időnkénti megkérdőjelezése és megingatása mind az egyéni, mind a kulturális fejlődés alapfeltétele.

Ennek a fejlődésnek az előmozdítása érdekében minden körülmények között képessé kell tenni az embereket arra, hogy boldog életet éljenek, és az egyén alanyi méltósága ne csupán programszerűen hangoztatott szólam, hanem konkrétan megtapasz­talható élmény legyen. Ez a ThetaFIoating egyik fő törekvése.

4.A gyakorlás a kulcs!

 

Kívánom, hogy az itt bemutatott technikák elsajátításában és gyakorlásában, valóságának szándékaid szerinti megformálásában teljék sok örömed. Hiszen tudod, hogy a legtökéletesebb eszköz sem ér semmit, ha a fiókban rozsdásodik.

A tartós eredményekhez tartós gyakorlásra van szükség. A könyvben foglaltakból azok nem húznak hasznot, akik ki sem próbálják a leírtakat, vagy káprázatos spontán gyógyulás híján túl hamar feladják. Ám ha egyszerűen csak nekilátsz és alkalmazni kezded ezeket a technikákat, előbb-utóbb siker koronázza igyekezetedet, méghozzá olyan átütő siker, hogy alig ismersz majd magadra. Ha tehát a lelkedre köthetek valamit, úgy azt javaslom, hogy rendszeresen, lehetőleg naponta gyakorolj akár tíz perc is elég ahhoz, hogy belelendülj.

Oszd meg velük a tapasztalataidat, a sikereidet és a kétségeidet, így még gyorsabban jutsz előre. Sohasem a véletlen műve, ha egy-egy beszélgetés vagy közös gyakorlás során rokon lelkekre találsz. A legbecsesebb barátságaim egy részét én is a praxisomnak köszönhetem.

(Részletek Esther Kochte ThetaFloating c. könyvéből.)

Esther Kochte thetafloating módszer

ESTHER KOCHTE, a ThetaFloating módszer alkotója, szerzőként, performerként, coachként és tanfolyamvezetőként  a kreatív alakítás és átváltozás kalandjának szenteli magát.